Privacybeleid

Privacyverklaring

Het Uitzend Domein B.V. waarborgt de privacy van gebruikers van deze website en gebruikers van haar diensten. Persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het Uitzend Domein B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) stelt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het Uitzend Domein B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Uitzend Domein B.V. en/of omdat u deze zelf aan Het Uitzend Domein B.V. verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarvoor heeft Het Uitzend Domein B.V. uw gegevens nodig?

Het Uitzend Domein B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om diensten en producten aan u te kunnen leveren
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het Uitzend Domein B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het Uitzend Domein B.V. verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door de gebruiker van de diensten. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze bovendien uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Het Uitzend Domein B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn(en) luiden als volgt:

 1. Fysieke gegevens met betrekking tot uw reactie (inclusief persoonsgegevens): vijf jaar na afsluiten van uw procedure.
 2. Digitale gegevens met betrekking tot uw reactie (inclusief persoonsgegevens): 1 jaar na afsluiten van uw procedure.
 3. Administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging.
 4. Overige gegevens (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

Het Uitzend Domein B.V. verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of Het Uitzend Domein B.V. daartoe verplicht is op grond van de wet. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, zoals de beheerder van ons CRM-programma, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Uitzend Domein B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe worden cookies gebruikt?

Het Uitzend Domein B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Zo maakt de website gebruik van Google Analytics, een statistiekendienst van Google Inc. (“Google”), om de gegevens van deze website te analyseren. Deze software maakt gebruik van cookies. Google maakt gebruik van deze cookies om analyses uit te voeren ten aanzien van het gebruik van deze website door gebruikers. Op grond van deze analyses kunnen kan de website en daarmee de dienstverlening worden verbeterd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Het Uitzend Domein B.V., alsmede Google. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Google.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetuitzenddomein.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt aan u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt dan in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Uitzend Domein B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Het Uitzend Domein B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hetuitzenddomein.nl.

Wijziging privacyverklaring

Het Uitzend Domein B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Vragen over privacy?

Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan dan kunt u contact opnemen via info@hetuitzenddomein.nl.

Share This